Hof Lamsweerde

 

 

 

Roverbergsedijk 19   Lamswaarde

 

Boerderij

 

De boerderij "Hof Lamsweerde" bestaat uit een woonhuis en schuur (rijksmonument), die los van elkaar staan, zoals dit in Zeeland gebruikelijk is. Deze hof ligt aan een oude middeleeuwse dijk met hoge populieren, die een beschermde dijk van Staatsbosbeheer is.

De schuur behoort tot het type Vlaamse schuren, waar er slechts nog een aantal van bestaan.

Deze Vlaamse schuur kenmerkt zich in het bijzonder door het gebinte, dat uit krom essenhout gemaakt is, dat vermoedelijk in de omgeving gegroeid is. De schuur, die een schilddak heeft, met riet gedekt en nog oude elementen zoals een dorsvloer bezit, dateert uit de tijd tussen 1780 en 1800.

Opvallend is dat vanuit Vlaanderen, Brugge en Gent, de ontwikkeling van deze rietgedekte schuren uitwaaierde via Oost-ZeeuwsVlaanderen tot West-Brabant.

Het huidige woonhuis bij de boerderij, een zeeuwse boerderijwoning, is van jongere datum; op oude kaarten was de ligging van de oude oorspronkelijke woning voor de schuur. Op de kaart van Lamsweerde door Pierssen en Speelman uit 1668 is de boerderij, met bomen erom heen, reeds aangeduid:gelegen aan de Roverbergsedijk, genoemd naar het fort Roverberg.  

 

 

 

 

Roverberg

 

Het fort Rooversberch als onderdeel van de versterkingen rondom de stad Hulst.

Kaart van Waesland en Hulst (detail)

Nicolaas Visscher, 1681

 

De hele kaart bekijken? Klik hier

 

Koninklijke Bibliotheek

den Haag

 

 

De Roverbergsedijk scheidt de Oostvogel- van de Eekenissepolder. De naam herinnert aan het nabijgelegen fort Roverberg, dat deel uitmaakte van een linie, aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In deze periode doorsneed de grenslijn tussen Staats- en  Spaans-Vlaanderen het gebied dat we tegenwoordig kennen als Zeeuws-Vlaanderen van oost naar west. Langs deze grenslijn lagen aan beide zijden talrijke versterkingen, forten, waarvan sommige nog steeds in het landschap aanwezig zijn. In de loop van de tijd keerden de krijgskansen verschillende malen en daarmee wijzigden ook de grenzen. In het kader van de verdediging werd een aantal polders onder water gezet. Naderhand werden deze gebieden opnieuw drooggelegd. Op de kaart vormt de Roverbergsedijk de oostelijke zeewering van de Oostvogelpolder.

 

terug naar begin

Lamswaarde 

 

 

Oud-Lamswaarde, een uithof van de cisterciënzerabdij van Boudeloo bij Klein-Sinaai in Vlaanderen (later te Gent), lag zuidelijker dan het huidige Lamswaarde, namelijk ten noordoosten van het dorp Terhole.
Tijdens de onlusten aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) is de uithof verwoest en verlaten.

Het oude Waterschap Lamswaarde omvatte meerdere polders, waaronder ook de landen van de Oude Grouwe, de Eeckenissepolder en de Oostvogelpolder. Deze Oostvogelpolder kwam samen met Westvogelpolder in 1273 tot stand. In 1615 kwam er echter een tweedeling tussen beide polders door een brug te Kuitaart. Tijdens de genoemde 80-jarige oorlog werd ook de Oostvogelpolder onder water gezet. Na de herdijking in 1615 verrees ten zuiden van de Boudeloodijk het huidige Lamswaarde.

Daar waar de Oostvogelpolder en de Eekenissepolder elkaar in de zuidelijkste punt raken, aan de oude “Scheijslaat (scheiding) tussen de Erfgronden van Zijne Hoogheijd (de prins van Oranje) en Boudeloo” , is de boerderij “Hof Lamsweerde” gelegen.


terug naar begin

 

Foto's

 

 

  

Foto's interieur

72190023a.JPG (1300617 bytes)

72190019.JPG (894592 bytes)

72190017.JPG (771450 bytes)

72190018.JPG (1050514 bytes)

72190022.JPG (970745 bytes)

72190021.JPG (983117 bytes)

Mien Janse fotografeerde de binnenzijde van het dak. Bij de constructie is gebruik gemaakt van hout in de oorspronkelijke, natuurlijke vormen. Dit komt de sterkte ten goede.

 

 

Klik op de foto's voor een vergroting.

 

Open Monumentendag   2005  -  thema: Religieus Erfgoed 

 

 

 

Lezing  Dr. Johan Decavele 

 

op vrijdagavond 9 sept.2005

 

 

Het was een eer dat dr. Johan Decavele, directeur van het departement cultuur van de stad Gent de openingslezing van de Open Monumentendag van de stad Hulst verzorgde. Het thema van de avond was: “De eerste protestanten in de Lage Landen, geloof en heldenmoed”. Met gedrevenheid schilderde hij de ontwikkeling van de Reformatie in de steden Antwerpen en Gent. Men kan met recht stellen dat de stad Gent het “Genčve” van de Lage Landen was geworden en zodoende de steden Zelzate, Axel en Hulst sterk beďnvloedde.

Decavele schetste vervolgens de invloeden die Willem van Oranje in de steden Gent en Brussel had, en daardoor ook de invloed van de Reformatie in deze streek.

Zo zijn de religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Hulst ook behoorlijk geweest, invloeden en vervolgingen van protestanten enerzijds en katholieken anderzijds.

Met beelden van oude prenten van Hulst besloot Decavele zijn lezing. Onder zijn gehoor bevonden zich met name historici, pastores en predikanten uit Hulst en omgeving, stadsgidsen van Hulst, het kerkbestuur van Lamswaarde en verdere genodigden.

Decavele’s boek met de gelijknamige titel als de lezing werd door hem gesigneerd.

 

EPLL voor.JPG (116201 bytes) EPLL achter.JPG (76930 bytes)
IMG_2974.JPG (162183 bytes) IMG_2970.JPG (128288 bytes) IMG_2997.JPG (132357 bytes) IMG_2959.JPG (185524 bytes)
IMG_2960.JPG (179008 bytes) IMG_2975.JPG (167861 bytes) IMG_2980.JPG (181669 bytes) IMG_2981.JPG (39721 bytes)
IMG_2983.JPG (136933 bytes) IMG_2987.JPG (167822 bytes) IMG_2991.JPG (163972 bytes) IMG_3001.JPG (167452 bytes)

 

Hof Lamsweerde en de parochiekerk H.Cornelius,  beide monumenten te Lamswaarde waren open.

Tussen beide gebouwen ligt een kerkepad, het Roverbergsepad; dit geeft de huidige verbinding al aan, maar op deze dagen ligt er een bijzonder band: in de Vlaamse schuur van Hof Lamsweerde wordt de geschiedenis van de schuurkerk te Lamswaarde uit de doeken gedaan.

Toen na de Reformatie de basiliek van Hulst in handen van de protestanten kwam hebben de katholieken rondom de schuurkerk (in zekere zin een schuilkerk) een nieuw Lamswaarde gesticht.

Samen met het parochiekerkbestuur wordt het thema “religieus erfgoed” levend gehouden.

 

 

Fototentoonstelling

foto's van de Parochiekerk H. Cornelius van Lamswaarde in het landschap en van het interieur.

 

 

IMG_2679fsw.jpg (118231 bytes) Lw kerk panorama w.jpg (31429 bytes) IMG_2638fsw.jpg (122656 bytes)
 

 

 

In de kerk kijken?

klik hier

 

Open Monumentendag  2004

 

M4100141.JPG (655267 bytes)

M4100148.JPG (570282 bytes)

 

M4100157a.JPG (826172 bytes)

M4100144.JPG (571047 bytes) 013_11a.JPG (72134 bytes) M4100158.JPG (583423 bytes)

 

klik op een foto voor een vergroting

  

 

In het jaar 2003 waren de boerderijen het thema van de Open Monumentendag.  

In 2004 stond de dag in het teken van verdediging: “Merck toch hoe sterck”. 

Ook “Hof Lamsweerde” besteedde hier aandacht aan, aangezien de boerderij gelegen is aan de Roverbergsedijk, genoemd naar het Fort Roverberg.

Op oude kaarten prijkt de naam van het Fort regelmatig, en zo zal de lijn van de forten Moerschans, Zandberg en klein en groot Raepe, doorgetrokken moeten worden via het Fort Roverberg naar het Fort Sint Anna, gelegen nabij het vroegere kasteel van Saeftinghe.

De schepen die de oostelijke vaarroute naar Hulst volgden, werden door het Fort Roverberg gecontroleerd, en zo behoorde dit fort bij de verdediging van de stad Hulst.

Met andere woorden: met kon en kan om het Fort Roverberg niet heen.  

 

 

 
Bezoek van de gidsen van VVV Hulst en omgeving.

Begin maart ontvingen wij op Hof Lamsweerde de gidsen van de VVV Hulst. Het was ons een genoegen hen uitleg over de boerderij en de omgeving te mogen geven, waarbij de historie van Hof Lamsweerde centraal stond.

 

IMG_0907abcdw.JPG (21038 bytes) IMG_0908adw.JPG (24239 bytes) IMG_0913bw.JPG (23871 bytes) IMG_0914bw.JPG (20448 bytes)

klik op een foto voor een vergroting

 

Boerderijtuin Hof Lamsweerde

In de tuin van de boerderij komt de brede wespenorchis voor. 

Meer weten? Klik op de foto:

Meer weten  

Meer informatie over boerderijen

 

Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland - Home

 

Terug

 

 

Literatuur:

 

 

 

1.

Op ‘t hof Boerderijen en boerenerven in Zeeland

G.W. Smallegange

isbn 90-76815-06-2

 

2.

Rond ‘t hof Boerderijen en boerenleven in Zeeland

G.W. Smallegange

isbn 90-76815-16-x 

 

3.

Leven op 't hof Mensen en beesten op Zeeuwse boerderijen

G.W. Smallegange

isbn 90-72138-00-7

 

4.

Boerderijenbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw

P.J. van Cruyningen

isbn 90-5345-220-6

 

5.

Van aardappelkelder tot zaadzolder

P.J. van Cruyningen

uitgave provincie Zeeland

isbn 90-71565-7402

 

6.

Bouwen aan boerderijen

Ideeënboek voor herstel en vernieuwing van oude boerderijen

isbn 90-5897-108-2

 

7.

Oude boerderijen in Zeeland 

2 delen

W.E.P. van IJsseldijk

isbn 90-76815-01-1

 

8.

Boerderijen in het Land van Hulst

Beschrijving van de boerderijen met hun bewoners 

in de gemeenten Hontenisse en Hulst

Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst

Hulst/Kloosterzande 1997

Terug

 

 

 

Links:

 

 

Het Zeeuwse provinciebestuur liet onderzoek doen naar de Staats-Spaanse linies. Meer weten: zie www.staatsspaanselinies.eu, een informatieve site met o.a. een interactieve kaart en animaties. Om de animaties te bekijken: klik hier

 

Algemene informatie over Hulst en omgeving vindt u op www.vestingstad.nl.

 

 

Terug

Reageren

 

 

 

 

Uw reactie stellen wij op prijs. Om te reageren: klik hier.

 

 

 

 

 ---- ontwerp website: Bas de Leeuw ---

 

terug naar begin